Szkolenia w 2019 roku organizowane są przez Zakład Produkcyjny Cukrownie Cerekiew w Ciężkowicach. Plantatorzy zostaną telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń przez swoich inspektorów rejonowych. Prezes Związku będzie również uczestniczyć w szkoleniach.